اهمیت مشاوره ازدواج

مشاوره ازدواج

مشاوره ازدواج یک فرایند مشارکتی است که به زوج‌ها کمک می‌کند تا مسائل فردی و زوجی خود را کشف و درک کنند. زوج‌ها تشویق می‌شوند تا دیدگاه‌های شخصی خود را درباره گذشته، حال و آینده توصیف کنند و همچنین درباره احساسات خود، شریک زندگی، ازدواج و خانواده صحبت کنند. هدف از مشاوره ازدواج چیست؟ هدف […]