هرآنچه که در رابطه با واقعیت درمانی باید بدانید

هرآنچه که در رابطه با واقعیت درمانی باید بدانید

واقعیت درمانی چیست؟ واقعیت درمانی (Reality therapy) شکلی از مشاوره است که به دنبال کمک به افراد برای تغییر رفتار و افکارشان از طریق کمک به آنها در تغییر نحوه درک آنها از موقعیت‌ها است. هدف این است که به مراجعه کنندگان به کلینیک روانشناسی کمک کنیم تا بفهمند چگونه افکار و رفتارهای فعلی آنها […]