سلامت روان چیست و اهمیت داشتن آن

سلامت روان

سلامت روان چیست؟ سلامت روان (بهداشت روان) حالتی از رفاه است که در آن هر فردی توانایی‌های بالقوه خود را درک می‌کند، می‌تواند با استرس‌های عادی زندگی کنار بیاید، می‌تواند کار مولد و ثمربخش داشته باشد و بتواند به جامعه خود کمک کند. داشتن سلامت روان چقدر مهم است و اهمیت دارد؟ می‌توان گفت سلامت […]