بیوگرافی

دکتر سعیده والیان

دکتر سعیده والیان

شماره نظام: 7054

 • مشاوره فردی
 • مشاوره کودک و نوجوان
 • مشاوره پیش از ازدواج
 • رویکردهای:
  • رفتار درمانی
  • تلفیقی CBT
  • ذهن آگاهی
  • طرحواره