بنر متحرک سایت

هنر درمانی پلی بین هنر و روانشناسی

هنر درمانی

مقدمه‌ای از آنچه در رابطه با هنر درمانی باید بدانیم هنر درمانی یک روش درمانی مبتنی بر هنر است که از طریق استفاده از فرایندها و آثار هنری، به افراد کمک می‌کند تا با چالش‌های عاطفی و روانی خود مواجهه کنند و بهبود یابند. این رشته ترکیبی از هنر و روان‌شناسی استفاده می‌کند تا اثرات […]

آگاهی قبل از ورود به رابطه عاطفی

آگاهی قبل از ورود به رابطه عاطفی

ورود به یک رابطه عاطفی در واقع یک تصمیم مهم و پیچیده است و قبل از آن نیازمند آمادگی، مهارت‌های خاصی و آگاهی از آن است. اشتباه است که فکر کنیم هر زمان که بخواهیم می‌توانیم وارد یک رابطه شویم، بدون در نظر گرفتن عواقب و مسئولیت‌های مربوط به آن. در واقع، وارد شدن به […]