بیوگرافی

بصیرا افخمی نژاد

روانشناس بصیرا افخمی نژاد
  • روانشناس و نوروتراپیست
  • درمانگر در حیطه‌های:
    • نوروفیدبک و TDCS
    • مشاوره کودک و نوجوان
    • مشاوره فردی (اضطراب، وسواس، افسردگی)