بیوگرافی

فریبا کاکاوندی

رواشناس فریبا کاکاوندی

شماره نظام: 5180

 • مشاوره فردی
 • درمان اختلالات افسردگی
  • خلقی
  • اضطرابی
  • وسواس
  • فوبی
 • رویکرد درمانی شناختی – رفتاری (CBT)