بیوگرافی

دکتر لیلا باقرپور

خانم دکتر لیلا باقرپور

شماره نظام: 4690

  • مشاوره کودک
  • مشاوره نوجوان
  • مشاوره ازدواج
  • مشاوره کاهش وزن
  • رویکرد درمانی: شناختی-رفتاری (CBT)