بیوگرافی

نرجس ترابی

دکتر نرجس ترابی
  • مؤسس و مدیر کلینیک جامع روانشناسی راه آرامش
  • مشاور و روان درمانگر