بنر متحرک سایت

3 روش مقابله با ناامیدی

مقابله با نا امیدی

وقتی زیر بار ناامیدی عذاب می‌کشید، کارهای ساده دلهره آور می‌شوند. بلند شدن از رختخواب، دوش گرفتن یا خروج از خانه و از این قبل موارد می‌تواند برای افراد ناامید به سختی انجام شود، اما راه‌های مقابله با ناامیدی چیست؟ زندگی با ناامیدی به این معناست که هر روز صبح با سنگینی سینه و احساس […]